ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-04-12 Toruń: powstaje zespół ds. monitoringu współpracy – dołącz!

Toruń: powstaje zespół ds. monitoringu współpracy – dołącz!

Trwa nabór kandydatów do zespołu ds. monitoringu programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej. Grupa będzie organem konsultacyjnym, opiniodawczym i inicjatywnym podmiotów uczestniczących w realizacji Programu. Będzie także koordynować i monitorować jego realizację oraz potrzeby toruńskich NGO i Gminy Miasta Toruń w zakresie ekonomii społecznej.
Według założeń Programu, zespół składać się będzie z:
 
1.dwóch przedstawicieli toruńskich podmiotów ekonomii społecznej;
2.jednego przedstawiciela toruńskiego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej;
3.jednego przedstawiciela Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;
4.dwóch przedstawicieli CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne – lidera projektu;
5.dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta Torunia.
 
W związku z powyższym zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działające na terenie Torunia do zgłaszania swoich kandydatów do pracy w zespole. Ostatecznego wyboru członków zespołu dokona Prezydent Miasta Torunia.
 
Zainteresowane osoby powinny przedstawić w formie pisemnej:
· swoją kandydaturę,
· CV z opisem działalności w środowisku Ekonomii Społecznej
· rekomendacje innych PES lub OWESów. 
 
Zgłoszenia wraz z załącznikami w formie pisemnej prosimy przesyłać do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, p. nr 35. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 17 kwietnia 2013 roku.
 
 

Nabór ogłoszono w związku z realizacją projektu „Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES”, w którym Gmina Miasta Toruń jest partnerem Organizacji CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, na podstawie Zarządzenia nr 468 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27.12.2013 r. w sprawie testowania Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014.
drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi