ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2021-06-15 Trwa nabór wniosków 3 edycji konkursu "Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego już po raz trzeci organizuje konkurs pn. „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Jego celem jest uhonorowanie terapeutów zajęciowych z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy poprzez swoje zaangażowanie w pracy osobami z niepełnosprawnością, stosowanie innowacyjnych metod pracy terapeutycznej oraz wysokich standardów etyczno-zawodowych osiągają wyróżniające się efekty pracy.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele:
1) organów prowadzących placówki reintegracji zawodowej i społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością, pomocy społecznej, oświatowe oraz służby zdrowia;
2) organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia na wniosku (według wzoru, który znajduje się poniżej) można składać osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zamkniętej kopercie z  dopiskiem konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w terminie do 30 czerwca 2021 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego w przypadku wniosków wysłanych pocztą.

Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie najlepszych terapeutów zajęciowych województwa kujawsko-pomorskiego nastąpi w październiku bieżącego roku, z okazji Światowego Dnia Terapii Zajęciowej.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania kandydatów do nagrody oraz niezbędna dokumentacja (m.in. regulamin konkursu, wniosek) znajdują się na stronie www.niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl .
Osoba do kontaktu: Monika Wolska, tel.: 56 652 18 39, kom.: 572 085 141, e-mail: m.wolska@kujawsko-pomorskie.pl

Regulamin konkursu

Wniosek o przyznanie nagrody

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi