ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2016-08-30 UWAGA - Generator przystosowany do nowych druków w trybie uproszczonym

Jak wiadomo 10 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego tutaj, co oznacza, że zmieniły się druki, które służą składaniu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku ze zmianą druków, wstrzymana została możliwość składania ofert poprzez generator on-line.

Pod koniec sierpnia br. zakończyły się prace wdrożeniowe, dotyczące przebudowy generatora ofert i dostosowania go do nowych uwarunkowań prawnych, co oznacza, że od dnia 1 września 2016 r. generator będzie obsługiwał oferty składane w trybie pozakonkursowym (uproszczonym).

W przypadku spraw wszczętych przed dniem 1 września br. a nie zakończonych stosowane będą dotychczasowe ustalenia (oferta wyłącznie w wersji papierowej). Jednak od 1 września 2016 r. włącznie, złożenie oferty w trybie uproszczonym będzie dopuszczalne wyłącznie za pomocą generatora ofert (wersja elektroniczna i papierowa).


UWAGA!

Aby złożyć w Generatorze ofertę w trybie uproszczonym - po zalogowaniu * należy wybrać tryb uproszczony, a następnie dalej wypełniać arkusz zgodnie z podpowiedziami w dymkach "?". Nie wszystkie pola będą widniały na wydruku złożonej oferty - zostaną tylko rubryki, które są wskazane we wzorze wynikającym z Rozporządzenia MPRiPS z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 570)

 

Przykład poniżej.

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi