ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-07-10 wizyta studyjna #1 - Gdańsk-Sopot-Gdynia

21-22.07.2018

wizyta studyjna #1 - Gdańsk-Sopot-Gdynia

 

Cykl wizyt studyjnych ma na celu bezpośrednie spotkanie z twórcami oddolnych inicjatyw edukacyjno-artystycznych, przedstawicielami spółdzielni socjalnych z obszaru sektora kreatywnego w wybranych miejscowościach. Przewidziany jest jako integracja środowisk lokalnych oraz integracja środowiska ekonomicznego z młodymi animatorami kultury. To szansa na wymianę informacji i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów przydatnych w dalszym działaniu alternatywnych organizacji.

W programie m.in.: Centrum Praw Kobiet, Spółdzielnia Socjalna Dwie Zmiany, 100cznia, Kolonia Artystów, Teatr Gdynia Główna, spotkanie z Fundacją Kultury Zbliżenia.

Szczegółowy program i harmonogram wizyty wkrótce.

Udział w wizytach studyjnych jest bezpłatny – organizator pokrywa koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia.

Projekt skierowany jest do Kulturotwórców z województwa kujawsko-pomorskiego

 

Więcej informacji oraz zapisy pod adresem: koalicjakulturotworcow@gmail.com

///

Czym jest Koalicja Kulturotwórców?

To projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną Kulturhauz w Toruniu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Ma on na celu podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników kultury w zakresie tworzenia i zarządzania projektami społeczno-kulturalnymi inicjowanymi na rzecz lokalnych społeczności poprzez utworzenie koalicji, sieci współpracy, o zasięgu regionalnym (woj. kujawsko-pomorskie). Tytułowi Kulturotwórcy to współcześni organizatorzy i animatorzy życia kulturalnego, kreujący innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze.

//

Działanie dofinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi