ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-11-09 Włocławek: „Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania publicznego – rozliczenie projektu w części merytorycznej i finansowej ”–warsztaty

TSAS na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego –  zaprasza przedstawicieli ngo z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na  warsztaty  doskonalące sposoby monitorowania i ewaluacji zadań publicznych niezbędne do przygotowania i wypełnienia sprawozdania finansowego i merytorycznego w generatorze, które odbędzie się 17 listopada 2018 r, we Włocławku.

Koniec roku, to czas sprawozdań, w tym projektowych. Czy wiesz jak rozliczyć z sukcesem dotację w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? -  Jak rozliczany jest wkład własny w postaci rzeczowej, jak go udokumentować? - Zasady ewidencjonowania i rozliczania umów cywilnoprawnych -  sprawdź, czy dopełniłaś/eś obowiązków.

Zapraszamy na szkolenia warsztatowe  ze sprawozdawczości projektowej, podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące rozliczania projektów, opracowywania dokumentacji merytorycznej i finansowo-księgowej niezbędnej dla prawidłowego monitorowania i ewaluacji zadania publicznego.

O tym  m.in. będzie można się dowiedzieć lub utwierdzić podczas  spotkania w dniu 17 listopada 2018r., na które zaprasza Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) we współpracy z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. 

Szkolenia są realizowane w ramach zadania pod tytułem  Trener NGO - działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i warsztatów dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2018 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

MIEJSCE SZKOLENIA

TERMIN I GODZINY

WŁOCŁAWEK

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i  Wolontariatu ; ul. Żabia 12a

 

17 listopad  2018r.

 9.00 do 15.00

 

Osoby  chcące skorzystać z warsztatów  prosimy o wypełnienie i przesłanie do dnia 16.11.2018r ,  zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl  (Nie jest to konieczne , ale wskazane - ze względów organizacyjnych).

Kontakt:  telefon.: 515 276 454 ; mail: tsas@tsas.torun.pl

Do pobrania:   Formularz zgłoszeniowy

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi