ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-10-09 Wnioski ze spotkania marszałka z NGO-sami z regionu - World Cafe

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki 10 października spotkał się z  przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach dyskusji nad perspektywami współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem. Dyskusja odbyła się w formie world cafe, polegającej na rozmowie przy stolikach tematycznych. Po każdej półgodzinnej rundzie dyskusyjnej uczestnicy  przechodzili do innego stolika tematycznego, tak by wszyscy mieli możliwość zabrania głosu w dyskusji na każdy temat.

Po części dyskusyjnej odbyła się część plenarna, polegająca na podsumowaniu pracy w grupach.

Podczas dyskusji poruszone były trzy tematy:

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Możliwości i wyzwania dla NGO – moderator – Adam Szponka - Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego

2) Miejsce trzeciego sektora w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – moderator – Małgorzata Wiśniewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego

3) Wizja współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w sferze pożytku publicznego w oparciu o doświadczenia z ostatnich kilku lat – moderator – Karol Gutsze – Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Tutaj zamieszczamy wnioski ze spotkania.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi