ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-11-28 Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych - uzupełnienie składu

Decyzja nr 5/2018 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV kadencji na lata 2015-2019
 

Decyzja nr  5/2018

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

IV kadencji na lata 2015-2019

 

            Na podstawie art. 44a i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad
do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560),

postanawiam co następuje:

§ 1

W celu uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, powołuję pana Jana Schwarz, rekomendowanego przez Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              Marszałek Województwa

                                                                                                   Piotr Całbecki

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi