ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-04-24 WSPIERANIE RODZIN W PEŁNIENIU FUNKCJI RODZICIELSKICH - KONKURS OFERT

Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16/479/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert nr 25/2015 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. "Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich". Termin składania ofert: do dnia 15 maja 2015 r.

Rodzaje zadań objęte konkursem:
1.     Działania promujące dobre praktyki w zakresie wspierania rodziny.
2.     Działania służące wzmacnianiu potencjału rodziny.
3.     Działania służące rozwojowi umiejętności wychowawczych i rodzicielskich.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania,zgodnie z projektem budżetu Województwa na rok 2015, planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 150 000,00 zł. Z tego kwotę: do wysokości 120 000,00 zł na realizację zadań wybranych w ramach ww. konkursu, a kwotę do wysokości 30 000,00 zł na realizację zadań w trybie uproszczonym zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Województwa w części przeznaczonej na realizację zadania z  ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

DO POBRANIA:
drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi