ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-09-10 Wspólnie pracujemy nad Wieloletnim programem współpracy na lata 2016-2020

Dziś 11 września zespół roboczy ds. opracowania wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 rozpoczął pracę podczas dwudniowych warsztatów, zorganizowanych prze Biuro Współpracy z Orgnizacjami Pozarządowymi.
Warsztaty są kontynuacją cyklu spotkań, który zapoczątkowło dwudniowe spotkanie w czerwcu br.
Do pracy przy projekcie programu zaproszony został Marcin Dadel, znany w środowisku pozarządowym jako m.in. współtwórca portalu ngo.pl, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego szczebla krajowego, posiadający dużą wiedzę i praktykę związaną z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych wraz z pracownikami samorządu województwa wchodzącymi w skład zespołu roboczego do spraw opracowania projektu programu współnie pochylają się nad problemami i potrzebami obu sektorów, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania dotyczące współpracy międzysektorowej w długofalowej perspektywie na lata 2016-2020.
Wypracowany projekt programu zostanie poddany konsultacjom społecznym, po czym trafi pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi