ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-01-09 Wybieramy członków do Komitetu Monitorującego RPO WK-P - lista kandydatów

Komisja Wyborcza – powołana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, publikuje listę kandydatów na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
 

Przypominamy, że dla kandydatów na członków KM RPO WK-P ze strony pozarządowej przewidzianych jest 5 miejsc
w następujących obszarach tematycznych:

a) jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;
b) jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji;
c) jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń (federacji);
d) dwa miejsca dla przedstawicieli organizacji pozarządowej właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej programem (RDPP WK-P, na posiedzeniu w dniu 6 października 2014 r. ustaliła propozycje rodzajów tej działalności) tj:
- edukacji (w tym edukacji  formalnej, nieformalnej i zawodowej);
- wykluczenia społecznego;
- aktywności prozdrowotnej (turystyki, sportu, zdrowego społeczeństwa),
 

Z listą kandydatów i ich zastępców zapoznać się można tutaj

Ewentualne protesty prosimy przesyłać na adres mailowy ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Ostateczny termin składania protestów mija z dniem 16 stycznia 2015 r.
 
 
Załączniki:
 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi