ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-07-08 Wybrano przedstawicieli NGO do Grupy roboczej RPO 2014-2020

Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2013 r. wybrał przedstawicieli organizacji pozarządowych do Grupy roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z przygotowaniami do nowego okresu programowania funduszy Unii Europejskiej Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą nr 20/747/13 z dnia 22.05.2013 r., zobowiązał Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego do wyłonienia 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych wraz z 6 stałymi zastępcami, którzy wejdą w skład ww. Grupy roboczej.
 
Osoby zainteresowane mogły zgłaszać chęć pracy w Grupie roboczej do dnia 2 lipca 2013 r. Łącznie wpłynęło 13 zgłoszeń, z tego 12 obejmujących 2 osoby, tj. kandydata na członka Grupy roboczej i jego stałego zastępcę oraz jedno zgłoszenie dotyczące kandydata na członka ww. Grupy. Cztery zgłoszenia zawierały błędy formalne. Spośród zgłoszeń poprawnych Sejmik Organizacji Pozarządowych wskazał 6 przedstawicieli na członków Grupy roboczej wraz z ich stałymi przedstawicielami.
 
Spotkanie inauguracyjne Grupy roboczej zaplanowano na 16 lipca 2013. Grupa robocza będzie pracować do czasu przyjęcia Kujawsko-Pomorskiego RPO na lata 2014-2020 – przewidywane zakończenie prac Grupy to grudzień 2013 roku. Praca w Grupie roboczej ma charakter społeczny.
 
DO POBRANIA:
 
drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi