ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-08-11 Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w naborze uzupełniającym w ramach otwartego konkursu nr 13/2015
Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach konkursu ofert nr 13/2015
pod nazwą: „DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH”
- nabór uzupełniający -
 
 
Zgodnie z regulaminem konkursu nr 13/2015 dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych w terminie 7 dni od dnia ukazania się stosownej informacji na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl, tj. do dnia 18 sierpnia 2015 r. Jednocześnie informujemy, że poniższy wykaz nie stanowi wyników pełnej oceny formalnej, lecz zestawienie usterek możliwych do usunięcia.
 
 
W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych
oferta nie będzie rozpatrywana
 
Uzupełnienie należy dostarczyć na adres:
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Wydział Inicjatyw Pozarządowych
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń
kontakt: Anna Jakubowska, Sylwia Błachowicz
tel. 660 691 123 email: ngo@kujawsko-pomorskie.pl
 

 

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi