ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-07-23 XXI konkurs PFRON: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie z dnia 20 lipca 2015 r. dwudziestego pierwszego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie powierzenia) w  ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o  których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).
 
Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). Konkurs realizowany jest w  formie powierzenia realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
 
W ramach konkursu uprawnione podmioty mogą ubiegać się o powierzenie realizacji projektu pn. „Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)”, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie.
 
Uprawnione podmioty przedstawiają do PFRON oferty realizacji projektu.
W ramach konkursu mogą zostać wybrane przez PFRON maksymalnie dwie oferty realizacji projektu.
 
Więcej informacji na stronie PFRON - tutaj.
drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi