ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2021-10-12 Zakończyliśmy konsultacje Wieloletniego programu współpracy na lata 2021-2025

W ponownych konsultacjach aktywnie wziął udział 1 podmiot. Zgłoszono łącznie 7 cennych uwag, które zostały częściowo uwzględnione.

Przypominamy, że projekt programu został opracowany zgodnie z ustawowymi wymogami, które nakładają na samorząd obowiązek uwzględniania w ich treści wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu, sposobu jego oceny oraz informacji na temat tworzenia i konsultacji programu.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny. Program wieloletni na lata 2021-2025 uwzględnia ponadto długofalową wizję współpracy samorządu województwa z ngo.

Z konsultacji sporządzone zostało sprawozdanie z którym zapoznać się można poniżej:

Sprawozdanie z konsultacji Wieloletniego programu współpracy
Zestawienie uwag w ramach konsultacji Wieloletniego programu

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWK-P

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi