ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2019-05-02 Zapraszamy do udziału, aktywnego włączenia się oraz korzystania z różnorodnych form wsparcia w ramach projektu pt.: SENIORALNA PRACOWNIA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ – działania na rzecz rozwoju aktywno

Senioralna Pracownia Partycypacji Społecznej

działania na rzecz rozwoju   aktywności społecznej osób starszych

 

 

Lider projektu: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej


Partner projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

 

Adres TSAS:  ul. Bydgoska 58 ( Punkt na rogu Bydgoskiej i Klonowica) w Toruniu;  kontakt: tel: 515 276 454   mail: tsas@tsas.torun.pl

 

Zapraszamy do udziału, aktywnego włączenia się oraz korzystania z różnorodnych form wsparcia w ramach projektu pt.: SENIORALNA PRACOWNIA  PARTYCYPACJI  SPOŁECZNEJ  – działania na rzecz rozwoju aktywności społecznej osób starszych

 

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – (TSAS) w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu - kontynuuje działania na rzecz rozwoju aktywności i samoorganizacji osób starszych..  Tegoroczny projekt zatytułowany Senioralna Pracownia Partycypacji Społecznej adresowany jest  do osób w wieku 60+ , mieszkańców  Torunia oraz powiatów toruńskiego i inowrocławskiego, w szczególności do tych seniorów, którzy chcą mieć wpływ na kształtowanie lokalnej polityki społecznej. Do aktywnego uczestnictwa w tegorocznych działaniach zapraszamy seniorki i seniorów w różnym wieku, o różnych poglądach, dla których słowo „partycypacja”  ma mieć realny, konkretny wymiar, a nie jedynie być pojęciem w stylu tzw.: nowomowy.  

Partycypacja obywatelska, dialog społeczny, dialog obywatelski czy demokracja partycypacyjna to pojęcia, które niezależnie od różnic znaczeniowych opisują jeden trend polegający na udziale obywateli w planowaniu i realizacji polityk publicznych na poziomie państwa, regionu, powiatu czy gminy. Na tym się zresztą nie kończy, partycypacja schodzi niżej, na przykład do jednostek pomocniczych gmin, czyli sołectw czy osiedli, a zaczyna się wyżej, na przykład na poziomie Unii Europejskiej.

Do czego i komu partycypacja obywatelska jest potrzebna?  Na czym może polegać w społeczności lokalnej? Jak ją praktycznie stosować? Na te i inne pytania będziemy próbować wspólnie odpowiedzieć oraz uczyć się jak  zacząć partycypować – czyli brać udział, włączać się . Być może to nie będzie łatwe, może okazać się, że problemy z partycypacją leżą zupełnie, gdzie indziej niż dotąd wielu z nas sądziło…?  Nie przekonamy się, jeśli nie spróbujemy działać.

Nie może być mowy o partycypacji społecznej, czy obywatelskiej bez aktywnych postaw społecznych, umiejętności komunikacji społecznej,  bez aktywności społecznej i obywatelskiej. Dlatego głównym celem Pracowni  jest właśnie - rozwój aktywności i integracji społecznej  wśród osób starszych( 60+)  z terenu Torunia i powiatów toruńskiego i inowrocławskiego w okresie od marca do grudnia 2019r.

Cel ten zamierzamy zrealizować poprzez następujące  działania: organizację i funkcjonowanie Pracowni Partycypacji Społecznej Osób Starszych -  a w jej ramach takie formy działań jak: spotkania z animatorem senioralnym, warsztatów, szkoleń integracyjno-edukacyjnych grupy seniorów  ukierunkowanych na integrację uczestników, w tym samoorganizację ukierunkowaną na rozwój partycypacji społecznej i wolontariatu, na edukację obywatelską seniorów -  oraz drugiego uzupełniającego działania: zajęć w sferze kultury, rekreacji sportowo-ruchowej, rękodzieła - które w sposób realny będą włączały osoby starsze w życie społeczne poprzez wyjście do teatru,  na warsztaty rozwoju zainteresowań w ramach Kalendarza Aktywnego Seniora pod nazwą : Poza Schematami Wieku - Kalendarz ma też w widoczny sposób pełnić rolę kształtowania i upowszechniania pozytywnego wizerunku starości - jako kolejnego etapu życia, bez stereotypów i uprzedzeń.

Poniżej przedstawiamy w ogromnym skrócie opis form, zakresów realizacji tych  działań,   w ramach Senioralnej Pracowni Partycypacji Społecznej  i zapraszamy do kontaktu, do zgłoszenia się i przyjścia do TSAS-u na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne,  które odbędzie się

6 maja b.r. ( poniedziałek) od 17:00 do 19:00, w  sali Warsztatowej, którą specjalnie na to spotkanie wynajmujemy od TCAL 2 Piętro przy ul. Konopnickiej 13 ( II piętro, sala warsztatowa) w Toruniu ( kamienica jest wyposażona w windę, wejście do windy od podwórza).

Projekt obejmuje dwa równoległe działania:

 

Działanie I: Pracownia Partycypacji i Przedsiębiorczości Społecznej

- obejmuje cykliczne, cotygodniowe spotkania grupowe, wyjazd integracyjny, zajęcia informatyczne, oraz różne warsztaty praktyczne, np. stolarskie, … , a jakie jeszcze o tym będzie można dowiedzieć się podczas spotkania organizacyjnego, na którym będzie możliwość stania się uczestnikiem projektu.

 

 

Działanie II: KALENDARZ Aktywności Senioralnej – "Poza Schematami Wieku" - obejmuje organizację i przeprowadzenie cyklu zajęć integracji i partycypacji kulturowej w formie warsztatów i uczestnictwa w sferze kultury i sztuki. Działanie tak jak pozostałe formy zaplanowane w projekcie ma charakter otwarty, zarówno beneficjenci Pracowni Partycypacji Społecznej,  jak i inni seniorzy  z terenu realizacji zadania będą mogli uczestniczyć w aktywnych formach: wyjścia i wyjazd do instytucji kulturywarsztaty plastyczne i rękodzieło artystyczne oraz warsztaty fotograficzne .

 

 Udział w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwościami, jakie daje udział w projekcie, w tym: poznanie rówieśników, rozwój zainteresowań, zwiększenie poczucia własnej wartości, …..  i wiele innych pozytywnych zmian J

 

 

 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH

NA LATA 2014-2020 – EDYCJA 2019

 

 

                            

 

 

 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi