Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-04-19

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedstwicieli ngo województwa kujawsko-pomorskiego

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ - TSAS zaprasza do udziału w projekcie Pracownia NGO 2021 - działania szkoleniowo doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskiem.

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ TSAS zaprasza przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w szkoleniu z zakresu:

KSIEGOWOŚĆ NGO: Zawieranie umów o prace, porozumień wolontariackich, umów cywilno – prawnych w ramach projektu "Pracownia NGO 2021 – działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim" - projekt realizowany na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Z uwagi na sytuację związaną z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 – szkolenia w kwietniu będą realizowane zdalnie, na aplikacji zoom. Ta forma pozwoli na zminimalizowanie zagrożenia przenoszenia wirusa.

Tremin szkolenia: 27 kwiecień 2021r. w godzinach: 16:oo -20:oo (online)

Zakres programowy:

Pracownik, zleceniobiorca, wykonawca dzieła i wolontariusz w ngo:
1) Pracownicy w organizacji: pracownik czyli kto? Definicja umowy o pracę -rodzaje umów, która korzystna jest dla pracownika i organizacji; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne –rodzaje i terminy zgłoszeń do ZUS; opodatkowanie wynagrodzeń –skala podatkowa, terminy płatności, obowiązki wobec Urzędu Skarbowego.
2) Zleceniobiorcy w organizacji: różnice pomiędzy pracownikiem a zleceniobiorcą -rodzaje umów; kto może wykonywać umowę zlecenia? obowiązkowe ubezpieczenia społeczne –rodzaje i terminy zgłoszeń do ZUS, zbieg tytułów ubezpieczenia - warunki; opodatkowanie wynagrodzeń -obowiązki wobec Urzędu Skarbowego.
3) Wykonawcy dzieła w organizacji: różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło; kto może wykonywać umowę o dzieło i kiedy? obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, kogo dotyczą –rodzaje i terminy zgłoszeń do ZUS, zbieg tytułów ubezpieczenia - warunki; opodatkowanie wynagrodzeń – obowiązki wobec Urzędu Skarbowego.
4) Wolontariusze w organizacji: kto może zostać wolontariuszem, jakie ma prawa, czy podlega ubezpieczeniom, jaka forma umowy? Praca społeczna członków organizacji

Trenerka prowadząca szkolenie:
Iwona Iwicka – księgowa, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów RP od 2002 roku; z trzecim sektorem współpracuje od 2001 roku; na co dzień prowadzi księgi rachunkowe dla 4 organizacji pozarządowych ; ponadto trenerka TSAS z zakresu księgowości i sprawozdawczości ngo
Szkolenie będzie przeprowadzone zdalnie, w formie warsztatów, podczas których trenerka stworzy także przestrzeń do wspólnej rozmowy i wymiany doświadczeń. Aby wziąć udział należy wypełnić i złożyć Formularz zgłoszeniowy.
Link do Karty zgłoszenia:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNDgsqjUEkgvSGTgK4QfQy9runvF1B64F4pe10RyF93boTrQ/viewform?usp=sf_link
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Każdy/a uczestnik/uczestniczka w dniu szkolenia – najpóźniej na 2 godziny przed każdym szkoleniem - otrzyma na podany przez siebie w Karcie zgłoszeniowej adres mailowy link do danego szkolenia ( Zachęcamy aby sprawdzać poprawność podanego w Formularzu adresu mailowego, prosimy przeglądać SPAM). Uczestnicy otrzymają od tsas@tsas.torun.pl link, oraz informację jak się zalogować. Zapraszamy do spotkania on-line ( poprzez aplikację zoom). Do udziału w szkoleniach, konsultacjach potrzebny jest: komputer/laptop/tablet//smartfon - z głośnikiem, mikrofonem i kamerą. Ważne żeby uczestnicy spotkania mogli połączyć się przez internet, słuchać, widzieć, mówić, pisać (aktywnie uczestniczyć w warsztatach).

Oprócz szkoleń, TSAS proponuje, także realizację warsztatów i szkoleń dla konkretnych np. lokalnych organizacji. Można np. zorganizować się/zebrać się w kilka organizacji i zaprosić TSAS do siebie. Toruńskie Stowarzysznie Aktywności Społecznej otwarte jest na zgłaszanie przez organizacje swoich potrzeb edukacyjnych, szkoleniowych, konsultacyjnych: wystarczy się z nami skontaktować: 515 276 454, tsas@tsas.torun.pl i to omówić.

Kontakt do organizatora:
Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS
mail: tsas@tsas.torun.pl
telefon: 515 276 454