ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2020-08-27 Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli ngo województwa kujawsko-pomorskiego

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ TSAS  zaprasza  przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w jednodniowych warsztatach z zarządzania projektem – analiza ryzyka i sposoby minimalizacji ryzyka w realizacji projektu.

Termin: 7 września 2020 (poniedziałek) od 9:oo do 15:oo

Miejsce: Bydgoszcz ul. Gdańska 5; sala konferencyjna w: CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  I WOLONTARIATU "BCOPW GDAŃSKA 5"

Szkolenie ma formę warsztatowo-ćwiczeniową.

Zakres programowy:

1/ identyfikacja ryzyka

2/ ocena zidentyfikowanych ryzyk projektowych

3/ analiza  zidentyfikowanego ryzyka oraz planowanie sposób jego minimalizacji i radzenia sobie w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych trudności ( jak np. pandemia)

Powyżej przedstawiony zakres programowy warsztatu obejmuje podejście do kwestii ryzyka,  jakie  jest związane z realizacją prawdopodobnie każdego projektu, przedsięwzięcia społecznego, niezależnie od jego formy, tematu, czy innych czynników różnicujących działania jakie podejmują organizacje pozarządowe. Warsztaty ukierunkowane są na zwiększenie wiedzy, ale także umiejętności: poczynając od zrozumienia istoty ryzyka projektowego, poprzez identyfikację różnych ryzyk, ocenę i oszacowanie stopnia wystąpienia, analizę z wykorzystaniem metody SWOT, czy metody SWIFT zwanej również metodą „What If”, aż do podjęcia decyzji, co do działań, które należy podjąć w związku z jego występowaniem. 

Dobre przygotowanie projektu obejmuje także przewidywanie różnych ryzyk i zaplanowanie sposobów zarządzania tymi ryzykami; w efekcie pozwala na zwiększenie ilości projektów, kończących się sukcesem, a także przyczynia się do oszczędności zasobów w przypadku wystąpienia któregoś z ryzyk.

Aby wziąć udział należy przesłać na adres tsas@tsas.torun.pl  wypełnioną Kartę zgłoszeniową. Liczba uczestników jest ograniczona: do max 16 osób. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i wyżywienia. Przed szkoleniem każdy Uczestnik/ Uczestniczka otrzyma na podany adres mailowy  potwierdzenie dotyczące zakwalifikowania się.   

Warsztaty poprowadzi: Hanna Brzuszczak – socjolożka, autorka i realizatorka wielu projektów w ramach działalności statutowej ngo ; z trzecim sektorem współpracuje od 2007 roku; na co dzień pasjonatka rękodzieła i komunikacji bez przemocy.  

Kontakt do organizatora:

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS

mail: tsas@tsas.torun.pl    ;   telefon: 515 276 454

- Karta zgłoszenia

Projket finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi