ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2019-09-17 Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt, „RODO W NGO – szansą na konkurencyjną przewagę i społeczne zaufanie"

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z organizatorem - Stowarzyszeniem CHWYTAJ DZIEŃ zaprasza przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na bezpłatne szkolenie i doradztwo konsultacyjne pt. RODO W NGO – szansą na konkurencyjną przewagę i społeczne zaufanie – cz. III”, które odbędzie się 26 września 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10, sala konferencyjna (pok. 105).

Szkolenie trwać będzie od godziny 10.00 do 13.00.  Po szkoleniu – zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji doradczych, które trwać będą od godziny 13.00 do 14.00.

Celem panelu szkoleniowego z zakresu RODO jest przedstawienie praktycznych aspektów stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami stosowania i wdrażania nowych przepisów.

Tematyka szkolenia to m.in.: przetwarzanie danych osobowych w obszarze zatrudnienia, obowiązki związane z monitoringiem, obowiązujące rodzaje rejestrów, metody szacowania i oceny ryzyka przetwarzania danych, zasady wystawiania faktur elektronicznych i powierzania danych osobowych i wiele, wiele innych ważnych dla organizacji pozarządowych kwestii, które pozwolą uniknąć kar finansowych przewidzianych w  nowych przepisach prawnych. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę, jak przygotować się do wdrożenia RODO w swojej organizacji, jak ten proces przeprowadzić oraz jak stosować RODO w codziennej działalności. Uczestnicy szkoleń zaopatrzeni zostaną w materiały szkoleniowe, w których znajdą – z pewnością przydatne dla nich – podstawowe wzory i przykłady dokumentacji związanej z RODO. Szkolenie i konsultacje prowadzić będzie prawnik, Marcin Lutowski –  specjalista z zakresu prawa i ochrony danych. W swojej działalności zawodowej pełnił funkcje kierownicze (zarówno w administracji samorządowej, jak i rządowej). Był również Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, członkiem zespołu przygotowującego i wdrażającego RODO w dużej gminie miejskiej województwa kujawsko-pomorskiego i jej około 100 podległych jednostek. Aktualnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest wykładowcą z zakresu ochrony danych w WSB w Toruniu i WSB w Bydgoszczy, prowadzi kursy i szkolenia zarówno dla podmiotów publicznych jak i NGO-sów.

Adresaci szkolenia: członkowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalni aktywiści, przedstawiciele JST – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Blok szkoleniowo-doradczy „RODO W NGO – szansą na konkurencyjną przewagę i społeczne zaufanie” realizowany jest w ramach zadania „WIEMY BO CHCEMY – cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego”, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie obejmuje cykl szkoleń i konsultacji doradczych dla środowiska NGO z obszaru naszego województwa.

Osoby chcące skorzystać ze szkolenia  prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: chwytajdzien@protonmail.com, do dnia 24 września 2019 roku. Osoby zainteresowane konsultacją doradczą prosimy o zaznaczenie tego faktu  na formularzu zgłoszeniowym. Ilość miejsc na szkolenie i konsultacje jest ograniczona.

 

Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Kontakt: tel.: 693 518 219, e-mail: chwytajdzien@protonmail.com

 

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy

 

                   program szkolenia

 

 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi