ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2014-02-12 Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne

W imieniu Departamentu Planowania Regionalnego serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące wyników badania prowadzonego przez Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych sp. z o.o. - sp. k. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Stanowi ono kontynuację działań podjętych w ubiegłym roku przez wykonawcę, kiedy prowadzone były wywiady indywidualne oraz wywiady grupowe z wójtami/burmistrzami jednostek objętych badaniem i przedstawicielami instytucji świadczących usługi publiczne
w zakresie edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, usług komunalnych, kultury, sportu oraz komunikacji. Przeprowadzone zostały także wywiady kwestionariuszowe (ankiety) z mieszkańcami gmin. Podjęte działania przyczyniły się do powstania diagnozy opisującej stan usług publicznych w 24 gminach objętych badaniem oraz projektu wzorca świadczenia usług publicznych, na podstawie którego przygotowane zostaną programy „naprawcze” dla każdej jednostki.
Powstały raport programowy stanowić powinien ważny element w przygotowaniu do wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
W czasie spotkania wykonawca przedstawi wyniki prac i zaprosi Państwa do dyskusji.
Spotkanie odbędzie się w dniu 18 lutego 2014 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 (Patio B).

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie swojej obecności w wybranym terminie do dnia 14 lutego 2014 r., do godz. 12:00 drogą e-mailową na adres: k.gierat@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie pod numerem: 56 62 18 589.
 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi