ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2020-12-04 Zapraszamy na szkolenia z cyklu Pracownia NGO 2020 – działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim

Szanowni Państwo, Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – TSAS, w ramach zadania realizowanego na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  a   zatytułowanego:  Pracownia NGO 2020 –  działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim zaprasza:  

organizacje, grupy nieformalne, KGW,  osoby zainteresowane podjęciem działalności w 3 sektorze, np. powołaniem fundacji, założeniem stowarzyszenia, etc, na kolejne, a zarazem ostatnie już w tym roku szkolenia, warsztaty, konsultacje,..:
 
9.12. 2020 ( 10-13) – zdalnie ( na aplikacji Zoom)  JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY W ZESPOLE?
12.12.2020 ( 11-13)  -  konsultacje: stacjonarnie: ul. Bydgoska 58/ Toruń:  KSIEGOWOŚĆ NGO, SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA,  MERYTORYCZNA Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH oraz KONSULTACJE PROJEKTOWE
14 i 15.12.2020 ( 10-13)  - online ( Zoom) :  MAŁE GRANTY – DUŻE MOŻLIWOŚCI. PRZEGLĄD ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ROZWOJU POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
18.12.2020 ( 9-12)  - online ( Zoom) :  PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE – CO TRZEBA WIEDZIEĆ  PRZED ZAŁOŻENIEM/ POWOŁANIEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
18.12.2020 ( 12-15)  - online ( Zoom) :  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM  PRZEPISY RODO –    PRAWNE SZKOLENIE DLA NGO 
18.12.2020 (15-18)  - online ( Zoom) :  PODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZARZĄDU w ORGANIZACJI  POZARZĄDOWEJ 
28.12.2020 ( 16-18)  - (online):  KONSULTACJE : KSIĘGOWOŚĆ NGO, SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA,  MERYTORYCZNA Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH oraz KONSULTACJE PROJEKTOWE
Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić Kartę zgłoszeniową oraz przesłać zgłoszenia na adres: tsas@tsas.torun.pl 
 
Pełen opis szkoleń, zakresu merytorycznego, prezentacja kadry trenerskiej umieszczamy poniżej:
 
9 grudnia 2020 ( 10-13) – zdalnie ( na aplikacji Zoom)  JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY W ZESPOLE? Warsztaty – z Martą Henzler – która tak oto opisuje to spotkanie:   … Konflikty w zespołach są postrzegane jako niezwykle trudne, bo często oznaczają konfrontację, bardzo silne emocje, często nie kończą się „dobrze”. Jak rozpoznać sytuację konfliktową, zanim „zaleje” nas swoją energią, jak ją zrozumieć, jak znaleźć rozwiązania? Na warsztat online JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY W ZESPOLE zapraszamy wszystkie osoby, które, by tworzyć efektywny, harmonijny zespół, chcą zajmować się konfliktami w sposób konstruktywny oraz pomagać członkom i członkiniom zespołu w codziennym budowaniu relacji. Będzie więc zarówno o przyczynach sytuacji konfliktowych, strategiach osób w konfliktach i sposobach rozwiązywania konfliktów, ale też o narzędziach budujących otwartą komunikację (np. facylitacja czy informacje zwrotne).   Warsztaty prowadzone będą aktywnymi metodami, z wykorzystaniem, a nawet silnym naciskiem na pracę na doświadczeniach i potrzebach osób uczestniczących. Oczywiście, rozwiązywania konfliktów można uczyć się na podstawie studiów przypadku, ale przepracowanie własnych wyzwań zwiększa samoświadomość i kompetencje.
- szkolenie przeprowadzi Marta Henzler/ Warszawa - edukatorka Stowarzyszenia BORIS (prowadzi szkolenia, warsztaty, superwizje), trenerka i superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Od szesnastu lat pracuje rozwojowo z grupami, organizacjami, instytucjami, społecznościami lokalnymi. Wierzy w edukację, ale tylko przy zaangażowaniu i partnerskiej relacji wszystkich jej uczestników i uczestniczek. 
 
12.12.2020 ( 11-13)  - stacjonarnie: ul. Bydgoska 58/ Toruń:  KSIEGOWOŚĆ NGO, SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA,  MERYTORYCZNA Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH oraz KONSULTACJE PROJEKTOWE 
Wiemy, że nie każdy  może skorzystać ze zdalnej formy naszego wsparcia, dlatego w sobotę 12 grudnia będziemy dostępne dla Was  na konsultacjach stacjonarnych, na Bydgoskiej 58 w Toruniu, aby zachować wszelką ostrożność w dobie epidemii, ta forma będzie tylko indywidualna, osoby zainteresowane prosimy o  zaznaczenie w Karcie X  tej formy, tak abyśmy mogli indywidualnie telefonicznie, lub mailowo umówić się z daną osobą na konkretną godzinę poradnictwa.   
14 i 15.12.2020 ( 10-13)  - online ( Zoom) :  MAŁE GRANTY – DUŻE MOŻLIWOŚCI. PRZEGLĄD ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ROZWOJU POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat różnorodnych, niekiedy mało znanych możliwości pozyskiwania funduszy na realizację projektów dla organizacji pozarządowych. Małe konkursy, ogłaszane przez grantodawców publicznych, pozarządowych i prywatnych odgrywają ogromną rolę w rozbudowywaniu potencjału organizacji - szczególnie tych działających krótko, nie posiadających dużych zasobów kadrowych czy ekonomicznych i mogą być ważnym krokiem na drodze do realizacji większych inicjatyw. Dzięki szkoleniu dowiesz się także, gdzie i jak wyszukiwać informacje o konkursach, szkoleniach, wsparciu logistycznym i innych formach pomocy ważnych dla rozwoju organizacji, będącej na początkowym etapie swojego funkcjonowania.
(…) szkolenie wokół różnych małych, czasem nieznanych szerzej, ale ciekawych programów grantowych, które mogą być ważnymi propozycjami na start dla organizacji początkujących, mało doświadczonych lub o niewielkim potencjale kadrowym, finansowym, etc. Wspomnę w jego ramach o grantach LGD, ale tylko jako jednej z X możliwości. Chciałabym też pokazać inne możliwości. Pokażę też, jak i gdzie szukać informacji o konkursach, szkoleniach i wszystkim, co się może przydać początkującym organizacjom w rozwinięciu skrzydeł. ( oprac.: Magdalena Bergmann)
- szkolenie przeprowadzi Magdalena Bergmann/ Bydgoszcz - od kilkunastu lat związana z sektorem NGO w różnych rolach: od wolontariuszki i pracowniczki po trenerkę i ekspertkę. Autorka i realizatorka projektów (także ponadnarodowych i innowacyjnych) z zakresu rynku pracy, integracji i ekonomii społecznej, edukacji pozaformalnej. Aktualnie wiceprezeska Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania "Dwie Rzeki" oraz członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych - jednej z największych ogólnopolskich organizacji hobbystycznych. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, wykładowczyni Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Absolwentka Akademii Rozwoju Umiejętności Trenerskich SWPS. 
18.12.2020 ( 9-12)  - online ( Zoom) :  PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE – CO TRZEBA WIEDZIEĆ  PRZED ZAŁOŻENIEM/ POWOŁANIEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ  - Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy na temat zakładania organizacji. Będziemy omawiać etapy zakładania, sposób konstruowania statutu, tak,  aby był on jak najlepiej dostosowany do potrzeb założycieli i w praktyce nie utrudniał funkcjonowania oraz obejmował spełnienie wymogów formalnych wymaganych przez Krajowy Rejestr Sądowy. Będą poruszane kwestie potrzeby lub konieczności zakładania działalności gospodarczej i alternatywnych rozwiązań oraz zagadnienia związane z typowymi problemami, które się w toku rejestracji pojawiają. 
18.12.2020 ( 12-15)  - online ( Zoom) :  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM  PRZEPISY RODO –    PRAWNE SZKOLENIE DLA NGO  -  przetwarzanie danych osobowych jest częścią działania każdej, nawet najmniejszej organizacji pozarządowej. RODO nakłada szereg obowiązków wynikających z tego tytułu. Na szkoleniu będziemy omawiać te problemy pod kątem działań Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod kątem nakładanych przez niego kar oraz najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych
18.12.2020 (15-18)  - online ( Zoom) :  PODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZARZĄDU w ORGANIZACJI  POZARZĄDOWEJ  - Celem szkolenia jest omówienie reguł odpowiedzialność osób wchodzących w skład zarządu i innych organów organizacji np. Komisji Rewizyjnej za swoje działania i działania organizacji. Omówimy m.in. kwestie kiedy odpowiada się własnym majątkiem za długi organizacji i jak temu zapobiec, czy podział funkcji w zarządzie zmniejsza odpowiedzialność, czy można umownie ograniczyć swoją odpowiedzialność wobec dłużników, kto odpowiada za kary nakładane przez grantodawców 
- szkolenia prawne dla ngo przeprowadzi  Jarosław Greser/ Poznań – doktor nauk prawnych, adwokat,  pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od 15 lat obsługuje organizacje pozarządowe, w ramach  swojej pracy wspierał ponad 200 fundacji i stowarzyszeń reprezentujących wszystkie obszary działalności. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i ochronie danych osobowych. Trener certyfikowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych. 
28.12.2020 ( 16-18)  - (online):  KSIĘGOWOŚĆ NGO, SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA,  MERYTORYCZNA Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH oraz KONSULTACJE PROJEKTOWE 
Konsultacje dla ngo  poprowadzą:   Iwona Iwicka/ Toruń – księgowa, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów RP od 2002 roku; z trzecim sektorem współpracuje od 2001 roku; na co dzień prowadzi księgi rachunkowe dla 4 organizacji pozarządowych ;  ponadto trenerka TSAS  z zakresu księgowości i sprawozdawczości ngo   oraz Hanna Brzuszczak/ Toruń  – socjolożka, od 13lat związana z 3 sektorem; ma spore doświadczenie jako ekspert oceny merytorycznej ofert w kilku ogólnopolskich konkursach dla ngo, m.in. PROO, FIO, ASOS, PEFRON; zaangażowana w rozwój 3 sektora,  diagnozuje potrzeby ngo i poszukuje nowych, adekwatnych form wspierania ngo. Uwielbia rękodzieło, zwłaszcza filcowanie. Wykładowczyni na szkoleniu specjalizacyjnym  Organizacja Pomocy Społecznej, uczestniczka studiów podyplomowych Coaching  i psychologia , na SWPS w Sopocie. 
 
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach.
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 
drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi