ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2020-11-25 Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne, dwudniowe warsztaty pn. „Udział NGO-sów w konsultacjach społecznych”

Szanowni Państwo w imieniu organizatora warsztatów online serdecznie zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne, dwudniowe warsztaty pn. „Udział NGO-sów w konsultacjach społecznych”, które poprowadzi doświadczony trener Grzegorz Wiaderek z INPRIS. Warsztaty realizowane w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo”.

Tym razem chcemy Państwa zaprosić na warsztaty online, które odbędą się na platformie ZOOM.

Konsultacje społeczne są bardzo istotnym elementem partycypacji obywatelskiej, która wspomaga i uzupełnia działania administracji publicznej. W procesach konsultacji urzędnicy różnych szczebli administracyjnych mogą uzyskać opinie i stanowiska zarówno mieszkańców jak i organizacji pozarządowych, czyli mówiąc ogólnie – wszystkich interesariuszy. Tym samym obywatele mają możliwość współuczestniczenia w procesie decyzyjnym.

Cel warsztatów
Organizatorzy chcą z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych z regionu przedyskutować, jakie możliwości wpływu na procesy konsultacji społecznych posiada trzeci sektor i co można zmienić w gminach we współpracy na linii urząd – NGO-sy.
Podczas dwudniowych warsztatów dowiecie się Państwo m.in.:
• Jakie są dobre praktyki prowadzenia konsultacji społecznych?
• Jak powinny przebiegać procesy konsultacji społecznych?
• Jakie są metody i techniki konsultacyjne?
• Jaka jest/może być rola NGO-sów w procesach konsultacyjnych w świetle obowiązujących regulaminów i programów współpracy?
• W jaki sposób przedstawiciele NGO-sów mogą zainicjować i przeprowadzić proces konsultacji społecznych?
• Jak można monitorować procesy konsultacji społecznych?
• Co można zmienić w obecnych regulacjach?
Efektem warsztatów będzie wypracowanie przez uczestników i uczestniczki scenariusza wprowadzenia zmiany, w ramach którego będziemy prowadzić działania rzecznicze dotyczące konsultacji społecznych.

Zgłaszać można się do 3.10.2020 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie Fundacji Stabilo i przesłanie go drogą mailową pod adres: biuro@stabilo.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest  tutaj

Regulamin rekrutacji znajdziecie  tutaj

Szczegółowy program opublikujemy niebawem.

Termin warsztatów: 05-06.12.2020

Możliwa jest zmiana terminu realizacji warsztatów i rozbicie ich na 3 dni, co zostanie przedyskutowane z uczestnikami i uczestniczkami warsztatów podczas pierwszego dnia.

Miejsce:  ZOOM (link zostanie przesłany zakwalifikowanym osobom)

Prowadzący: Grzegorz Wiaderek – Prawnik oraz członek zarządu i współzałożyciel INPRIS - Instytutu Prawa i Społeczeństwa. Ekspert w zakresie funduszy unijnych oraz innych mechanizmów grantowych (FIO, fundusze norweskie). Posiada bogate doświadczenia badawcze, ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Współpracuje lub współpracował m.in. z: Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich, PSDB, WYG-International, CASE-Doradcy, Pozarządową Agencją Ewaluacji.

Celem warsztatów jest wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału przedstawicieli i przedstawicielek regionalnych NGO w zakresie prawidłowego udziału w procesach konsultacji społecznych, a także próba zmiany lokalnych przepisów prawa.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów na koniec otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach oraz publikacje dotyczące NGO-sów w formie pdf.

Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest realizowany przez szerokie partnerstwo, w skład którego wchodzą doświadczone organizacje: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (lider), Fundacja Stabilo, CISTOR SPS, Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki.
Projekt finansowany jest z funduszy europejskich w ramach działania POWER 2.16.

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/227355355453628/

Formularz, program i regulamin rekrutacji: http://stabilo.org.pl/warsztaty-online-udzial-ngo-sow-w-konsultacjach-spolecznych/

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach.

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWK-P

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi