ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-12-27 Zaproszenie do pracy w zespole ds. Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Edukacji
Zaproszenie do pracy w zespole ds. Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Edukacji
Rozpoczęły się prace nad Kujawsko-Pomorskim Programem Rozwoju Edukacji. W związku z tym faktem planowane jest powołanie zespołu strategicznego, którego zadaniem będzie opracowanie założeń programu, będącego częścią Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
W związku z powyższym, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się na co dzień działalnością oświatową i naukową do zgłaszania swoich kandydatur do pracy w zespole. Preferowani będą przedstawiciele ngo-sów, którzy realizują zadania edukacyjne, naukowe, mają do czynienia ze szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz prowadzą warsztaty
edukacyjno-kulturowe, obozy młodzieżowe itp. inicjatywy.
 
Pierwsze spotkanie zespołu w pełnym składzie odbędzie się w dniach 23-24 stycznia 2014 roku w Przysieku. Koniec prac związanych z Kujawsko-Pomorskim Programem Rozwoju Edukacji planuje się na czerwiec 2014 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 7 stycznia 2014 r. na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl

DO POBRANIA:
drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi