ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2014-01-17 Zmiany w systemie pomocy społecznej i rynku pracy - szkolenie dla toruńskich PES

W imieniu CISTOR - Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, zapraszamy przedstawicieli toruńskich podmiotów ekonomii społecznej na bezpłatne szkolenie:„Zmiany w systemie pomocy społecznej i rynku pracy”

Termin: 03.02.2014r., godz. 12:00 – 15:00
Miejsce szkolenia: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne,
ul: Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń
 
Szkolenie jest jednym z działań „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014”. Oprócz przedstawicieli toruńskich PES, w szkoleniu wezmą udział pracownicy Urzędu Miasta Torunia. Realizacja wspólnych szkoleń umożliwia rozwijanie partnerskich postaw, jest szansą na lepsze poznanie wzajemnych oczekiwań, potrzeb, mocnych stron i ograniczeń toruńskich organizacji oraz Urzędu Miasta.

Już teraz pobierz formularz zgłoszeniowy i do 30 stycznia 2014r. godz. 13:00 wyślij pocztą elektroniczną na adres: m.ignaszczak@cistorsps.pl


Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie można zgłaszać maksymalnie jedną osobę z danej organizacji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
 
Do pobrania: formularz zgłoszeniowy

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi