ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-09-17 Znamy postulaty NGO-sów z regionu dotyczące nowego RPO-WKP

Postulaty i propozycje zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska pozarządowego reprezentujących III sektor w Grupie roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (członków Grupy i ich zastępców) we współpracy z organizacjami pozarządowymi regionu, Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych.
Materiał wynika z potrzeby wniesienia do przygotowywanego Programu Regionalnego „perspektywy obywatelskiej”. Zawarte w nim postulaty zostały podzielone na trzy grupy: A. Kwestie przekrojowe, tj. wartości i zasady, na których Program winien się opierać; B. Kwestie wdrożeniowe, tj. obszary i typy wsparcia, które Program winien uwzględnić; C. Kwestie realizacyjne, tj. odnoszące się do sposobu wdrażania Programu.
Dla każdego z postulatów wskazane zostały przykłady ich zapisów w strukturze Programu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem tutaj
 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi