ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2016-08-30 Zostań liderem w zakresie ekologii – bezpłatne szkolenie dla nauczycieli i przedstawicieli NGO

 

Zostań liderem w zakresie ekologii – bezpłatne szkolenie dla nauczycieli i przedstawicieli NGO

Termin:  16 września - Strzelno

Jeśli interesujesz się tematyką zmian klimatu i ochroną środowiska oraz chciałbyś przekazywać tę wiedzę kolejnym osobom, koniecznie musisz przyjść na szkolenie realizowane w ramach projektu „Czyste powietrze nad Wisłą”, dofinansowanego przez NFOŚiGW.

 

Agenda szkolenia:

I.    Moduł szkoleniowy: 

1.    Zmiany klimatyczne – prawdziwe zagrożenie?

2.   Międzynarodowe i krajowe narzędzia walki ze zmianami klimatu (Konwencja Klimatyczna, Protokół z Kioto, Dyrektywy UE, plany gospodarki niskoemisyjnej).

3.    Społeczeństwo/konsumenci a zmiany klimatyczne.

4.    Możliwości redukcji indywidulanych emisji gazów cieplarnianych w obszarze konsumpcji.

5.    Rola edukatorów ekologicznych (NGO, nauczyciele) w podnoszeniu świadomości na temat zmian klimatycznych. 

II.   Moduł warsztatowy:  

6.    Opracowanie założeń przykładowego konkursu/projektu/akcji promocyjnej dotyczących ograniczenia emisji z konsumpcji oraz prezentacja wyników prac w grupach.

 

Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom wiedzy merytorycznej oraz przede wszystkim zachęcenie do podjęcia „aktywności ekologicznej”, w ramach pracy, którą na co dzień wykonują.

Szkolenie to „pakiet pomysłów” na zorganizowanie i przeprowadzenie bloku zajęć dotyczących: zmian klimatu, wpływu jednostki na te zmiany, sposobów walki ze zmianami klimatu.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia z pewnością przyda się osobom, które prowadzą kółka ekologiczne, kółka przyrodnicze oraz warsztaty ekologiczne.

 

Mamy nadzieję, że zainspirujemy Was do ekologicznych działań!

 

Szkolenie jest bezpłatne.

 

Adresaci szkolenia:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przedstawicieli NGO, którzy działają w zakresie ekologii i edukacji dzieci i młodzieży oraz nauczycieli geografii, biologii lub chemii nauczających w gimnazjum.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są pod: : www.czystepowietrzenadwisla.pl oraz www.foundationprometheus.org w zakładce NFOŚiGW.

Rozwiąż quiz ekologiczny!

Uczestnik ma dokonać wyborów konsumenckich, bardziej lub mniej przyjaznych środowisku. 

Cel quizu: ukazanie, jak szybko i łatwo można zamienić codzienne nawyki na proekologiczne.

Quiz to platforma łącząca szkolenia oraz instalację na kurtynie wodnej nad Wisłą podczas tegorocznej edycji Bella Skyway Festival.

Aby przejść do quizu, kliknij: czystepowietrzenadwisla.pl/gra!

 

Organizator:

Fundacja Rozwoju Regionalnego „PROMETHEUS”

ul. Polna 100, 87-100 Toruń

tel.: 604-994-128 / e-mail: szkolenia@foundationprometheus.org

 Zaproszenie

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi