Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Badania analizy

Ewaluacja wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020

Zapraszamy do zapoznania się z ewaluacją wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 zrealizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

z raportem z ewaluacji można zapoznać się poniżej:

 

Raport z badania kondycji III sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim

Zapraszamy do zapoznania się z badaniem kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim. Badanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”, który przeprowadził proces badawczy w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie pożytku publicznego.

Raport z badania można pobrać tutaj

Ewaluacja wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015

Zapraszamy do zapoznania się z ewaluacją wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015 zrealizowanego przez Stowarzyszenie TŁOK na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

DO POBRANIA:
Raport z ewaluacji wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015

Diagnoza ngo 2014 - najnowsze badania trzeciego sektora w województwie kujawsko-pomorskim

Zapraszamy do zapoznania się z  wynikami najnowszych badań sektora organizacji pozarządowych w  województwie kujawsko-pomorskim zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez Ośrodek Tłok od marca do grudnia 2015 roku.

Badanie przeprowadzone zostało na próbie 174 organizacji. Stowarzyszenie Klon/Jawor realizowało je jako element ogólnopolskich prac badawczych – „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015”, największego niezależnego badania polskich stowarzyszeń i fundacji. Organizacje pozarządowe z województwa kujawsko-pomorskiego zostały wyodrębnione z ogólnopolskiej próby oraz poddane odrębnej analizie przez zespół badawczy Stowarzyszenia Kujawsko Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”.

DO POBRANIA:
DIAGNOZA NGO 2014

Raport z badania ankietowego "Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi w województwie kujawsko-pomorskim"

Raport z badania ankietowego "Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi w województwie kujawsko-pomorskim"

Raport z badania kondycji III sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim

Zapraszamy do zapoznania się z badaniami kondycji trzeciego sektora i  sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim. Badanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” w ramach konkursu 12/2013 w trybie pożytku publicznego, ogłoszonego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Raport z badania można pobrać tutaj.

Badanie stopnia zadowolenia ze współpracy z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Przeprowadziliśmy badanie ankietowe, na temat stopnia zadowolenia ze współpracy z naszym biurem oraz działania serwisu www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl - wyniki badania przedstawiamy poniżej - zapraszamy do lektury...

Wyniki badania

Badanie potencjału organizacji pozarządowych

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przeprowadziło w maju 2009 r. badanie potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety, na którą odpowiedziało 130 organizacji pozarządowych, stanowiących grupę reprezentatywną. Są to podmioty, które współpracują z  Urzędem Marszałkowskim. Badanie dotyczy okresu od roku 2007 do 2009.

Do pobrania: Badanie potencjału organizacji pozarządowych