ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2019-01-15 Nabór uzupełniający kandydatów na członka Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 w obszarze ochrony środowiska - przedłużony

Przedłużamy nabór uzupełniający kandydatów na członka Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 w obszarze ochrony środowiska.

W związku z rezygnacją reprezentanta organizacji pozarządowej z pracy w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ogłaszamy nabór uzupełniający obejmujący obszar ochrony środowiska.

Zgodnie z ordynacją wyborczą w przypadku wygaśnięcia mandatu członka KM wygasa również mandat jego zastępcy, co oznacza, że w obszarze ochrony środowiska nabóz uzupełniający dotyczy 2 osób.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur na formularzu zgłoszeniowym tutaj do dnia 31 stycznia 2019 r.

Spośród zgłoszonych kandydatur, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wskaże kandydata i zastępcę do Komitetu.

 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi