Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Podziel się procentem

2024

Od 2010 roku prowadzimy kampanię uświadamiającą podatników o możliwości przekazania części swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w naszym województwie. Od ubiegłego roku nastąpiła zmiana nazwy kampanii na „1,5% dla naszego regionu”

Pamiętajmy - wspólnie wspomagajmy organizacje działające w województwie kujawsko-pomorskim - nic nas to nie kosztuje - nie zwlekajmy i przekażmy 1,5% na ich rzecz!

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2023, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, znajduje się poniżej.

Lista OPP za 2023 r.

Wyżej wymieniona lista została sporządzona na podstawie ogólnopolskiej listy organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2023, która dostępna jest pod linkiem:

https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać 1,5 procent podatku nic nas nie kosztuje, jest za to ważnym wsparciem dla pozarządówek, dla których liczy się każda złotówka. Szczególnie zachęcam do wspierania organizacji działających w naszym regionie - mówi marszałek Piotr Całbecki.

Darmowy program do rozliczania pit w kujawsko-pomorskim znajdziesz tutaj

Darmowy Program PIT dostarcza firma "PITax.pl Łatwe podatki" https://www.pitax.pl/

 

 

2023

Od 2010 roku kontynuujemy kampanię pod nazwą „1% dla naszego regionu” – w tym roku to już 13 edycja i zmiana nazwy kampanii na „1,5% dla naszego regionu”

Wspólnie wspomagajmy organizacje działające w województwie kujawsko-pomorskim - nic nas to nie kosztuje - nie zwlekajmy i przekażmy 1,5% na ich rzecz!

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, znajduje się poniżej

Wyżej wymieniona lista została sporządzona na podstawie ogólnopolskiej listy organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022, która dostępna jest pod linkiem:

https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać 1,5 procent podatku nic nas nie kosztuje, jest za to ważnym wsparciem dla pozarządówek, dla których liczy się każda złotówka. Szczególnie zachęcam do wspierania organizacji działających w naszym regionie - mówi marszałek Piotr Całbecki.

Darmowy program do rozliczania pit w kujawsko-pomorskim znajdziesz tutaj

Darmowy Program PIT dostarcza firma "PITax.pl Łatwe podatki" https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-28/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022

Od 2010 roku kontynuujemy kampanię pod nazwą „1% dla naszego regionu” – w tym roku to już 12 edycja!

Wspólnie wspomagajmy organizacje działające w województwie kujawsko-pomorskim - nic nas to nie kosztuje - nie zwlekajmy i przekażmy 1% na ich rzecz!

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, znajduje się w pliku excel u dołu strony.

Wyżej wymieniona lista została sporządzona na podstawie ogólnopolskiej listy organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021, która dostępna jest pod linkiem: https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać jeden procent podatku nic nas nie kosztuje, jest za to ważnym wsparciem dla pozarządówek, dla których liczy się każda złotówka. Szczególnie zachęcam do wspierania organizacji działających w naszym regionie - mówi marszałek Piotr Całbecki.

Spot radiowy - posłuchaj

Darmowy program do rozliczania pit w kujawsko-pomorskim znajdziesz tutaj

Darmowy Program PIT dostarcza firma "PITax.pl Łatwe podatki" https://www.pitax.pl/

2021

Od 2010 roku kontynuujemy kampanię pod nazwą 1% dla naszego regionu - to już 11 edycja!

Wspólnie wspomagajmy organizacje działające w województwie kujawsko-pomorskim - nic Cię to nie kosztuje - nie zwlekaj i przekaż 1% na ich rzecz!

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, znajduje się poniżej

Lista organizacji OPP uprawnionych do otrzymania 1%

Wyżej wymieniona lista została sporządzona na podstawie ogólnopolskiej listy organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020, która dostępna jest pod linkiem:

https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Spot radiowy - posłuchaj

Darmowy program do rozliczania pit w kujawsko-pomorskim znajdziesz tutaj

Darmowy Program PIT dostarcza firma "PITax.pl Łatwe podatki" https://www.pitax.pl/

 

2020

Kampania 1% dla naszego regionu - już od 10 lat wspieramy ideę przekazywania podatku na rzecz organizacji pozarządowych z naszego regionu

Wspólnie wspierajmy organizacje działające w województwie kujawsko-pomorskim - nic Cię to nie kosztuje - nie zwlekaj i przekaż 1% na ich rzecz ! -

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, znajduje się tutaj.

Lista została sporządzona na podstawie ogólnopolskiej listy organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019, która jest dostępna pod linkiem: www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać jeden procent podatku nic nas nie kosztuje, jest za to ważnym wsparciem dla pozarządówek, dla których liczy się każda złotówka. Szczególnie zachęcam do wspierania organizacji działających w naszym regionie - mówi marszałek Piotr Całbecki.

W listopadzie 2018 roku weszła nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która mówi o uproszczeniu rozliczenia podatku i nakładająca na fiskus obowiązek wypełniania deklaracji za podatników. Oznacza to, że nie trzeba już wypełniać żadnych wniosków ani deklaracji by rozliczyć PIT.

Krajowa Administracja Skarbowa wypełni za podatników PIT zeznania podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu za rok ubiegły i danych znajdujących w rejestrach własnych oraz innych rejestrach państwowych. e-PIT można będzie zweryfikować, zaakceptować bez zmian, poprawiać czy uzupełniać dane, których nie posiada urząd skarbowy. Można też będzie całkowicie odrzucić deklarację i rozliczyć się samodzielnie. Jeśli do 30 kwietnia PIT pozostanie bez zmian, to wtedy taki e-PIT zostanie uznany za akceptowany.

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w ogólnopolskim wykazie OPP). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy. W przypadku chęci zmiany tak organizacji jak i celu należy je wybrać z listy działającej w ramach e-PIT.

Spot radiowy - posłuchaj

Darmowy program do rozliczania pit w kujawsko-pomorskim znajdziesz tutaj

Darmowy Program PIT dostarcza firma "PITax.pl Łatwe podatki" https://www.pitax.pl/

2019

Wspólnie wspierajmy organizacje działające w województwie kujawsko-pomorskim - nic Cię to nie kosztuje - nie zwlekaj i przekaż 1% na ich rzecz ! -

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, znajduje się tutaj.

Lista została sporządzona na podstawie ogólnopolskiej listy organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018, która jest dostępna pod linkiem: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp

Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać jeden procent podatku nic nas nie kosztuje, jest za to ważnym wsparciem dla pozarządówek, dla których liczy się każda złotówka. Szczególnie zachęcam do wspierania organizacji działających w naszym regionie - mówi marszałek Piotr Całbecki.

W listopadzie 2018 roku weszła nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która mówi o uproszczeniu rozliczenia podatku i nakładająca na fiskus obowiązek wypełniania deklaracji za podatników. Oznacza to, że nie trzeba będzie wypełniać żadnych wniosków ani deklaracji by rozliczyć PIT.

Krajowa Administracja Skarbowa wypełni za podatników PIT zeznania podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu za rok ubiegły i danych znajdujących w rejestrach własnych oraz innych rejestrach państwowych. e-PIT można będzie zweryfikować, zaakceptować bez zmian, poprawiać czy uzupełniać dane, których nie posiada urząd skarbowy. Można też będzie całkowicie odrzucić deklarację i rozliczyć się samodzielnie. Jeśli do 30 kwietnia PIT pozostanie bez zmian, to wtedy taki e-PIT zostanie uznany za akceptowany.

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w ogólnopolskim wykazie OPP). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy. W przypadku chęci zmiany tak organizacji jak i celu należy je wybrać z listy działającej w ramach e-PIT.

Spot radiowy - posłuchaj

Informacja z portalu kujawsko-pomorskie.pl tutaj

Darmowy program do rozliczania pit w kujawsko-pomorskim znajdziesz tutaj

Darmowy Program PIT dostarcza firma "PITax.pl Łatwe podatki" https://www.pitax.pl/

2018

Kontynuujemy kampanię pod nazwą "1% dla naszego regionu" - to już ósma edycja!

Wspólnie wspomagajmy organizacje działające w województwie kujawsko-pomorskim - nic Cię to nie kosztuje - nie zwlekaj i przekaż 1% na ich rzecz !

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, znajduje się tutaj

Ww. lista została sporządzona na podstawie ogólnopolskiej listy organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017, która dostępna jest pod linkiem:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html

Spot emitowany w radiu PIK - posłuchaj

Darmowy program do rozliczania pit w kujawsko-pomorskim znajdziesz tutaj

Darmowy Program PIT dostarcza firma "PITax.pl Łatwe podatki" https://www.pitax.pl/

2017

Od 2010 roku kontynuujemy kampanię pod nazwą "1% dla naszego regionu" - to już siódma edycja !

Z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołaliśmy zespół roboczy, który zajmuje się przygotowaniem i realizacją kampanii "1% dla naszego regionu"

Zespoł składa się z przedstawicieli Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pracowników Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i wybranych w otwartych wyborach przedstawicieli NGO nie zrzeszonych w Sejmiku NGO.

Zespół ma już za sobą kilka spotkań, podczas których wypracowane zostały metody, w oparciu o które chcemy dotrzeć z kampanią do jak największej rzeszy podatników, którzy bardziej uświadomieni zadecydują o przekazaniu części swojego podatku na rzecz OPP z regionu kujawsko-pomorskiego.

Jednym z wspólnych przedsięwzięć jest kampania medialna w radiu PIK oraz druk i kolportaż plakatów oraz ulotek, które w ramach zleconego organizacji pozarządowej zadania publicznego zostały przygotowane i przekazane do powiatów i gmin województwa w celach informacyjnych.

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, znajduje się tutaj

Lista OPP została zweryfikowana z listą ogólnopolską znajdującą się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wg stanu na dzień 6 lutego 2017 r.

Z aktualną listą ogólnopolską można zapoznać się tutaj

Pamiętaj - możesz wspomóc organizacje działające w województwie kujawsko-pomorskim - nic Cię to nie kosztuje - nie zwlekaj i przekaż 1% na ich rzecz !

Spot emitowany w radiu PIK - posłuchaj

drukuj

2016

Kontynuujemy kampanię pod nazwą "1% dla naszego regionu" - to już szósta edycja !

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, znajduje się tutaj

Lista OPP została zweryfikowana z listą ogólnopolską znajdującą się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wg stanu na dzień 4 kwietnia 2016 r. (data opublikowania listy na stronie internetowej Departamentu Pożytku).

Z aktualną listą ogólnopolską można zapoznać się tutaj

Pamiętaj - możesz wspomóc organizacje działające w województwie kujawsko-pomorskim - nie zwlekaj i przekaż 1% na ich rzecz !

2015

Kontynuujemy kampanię pod nazwą "1% dla naszego regionu"

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, znajduje się tutaj

Lista OPP została zweryfikowana z listą ogólnopolską znajdującą się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wg stanu na dzień 12 marca 2015 r. (data opublikowania listy na stronie internetowej Departamentu Pożytku).

Z aktualną listą ogólnopolską można zapoznać się tutaj

Materiał Radia Pik na temat 1%: posłuchaj tutaj.