Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2020-07-17

Ruszają prace nad Wieloletnim programem współpracy na lata 2021-2025

Ogłaszamy nabór do Zespołu przygotowującego projekt programu wieloletniego.

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem do prac nad Wieloletnim programem Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2021-2025 ogłaszamy nabór do Zespołu przygotowującego projekt programu.

Do pracy w zespole ze strony pozarządowej przewidzianych jest 10 miejsc z czego 5 osób wskazuje Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego a kolejne 5 zostanie wybranych w wyborach otwartych.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o zgłaszanie swoich kandydatur.

Ze zgłoszonych osób, do pracy w zespole zostanie wybranych 5 przedstawicieli środowiska pozarządowego z regionu.

Zgłoszenia należy przesłać na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl na formularzu zgłoszeniowym do dnia 31 lipca 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy.