ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2019-01-30 Wyłoniliśmy przedstawicieli III sektora do RDPP WK-P

Wyłoniliśmy przedstawicieli III sektora do RDPP WK-P IV kadencji.

W terminie od 17 października 2018 r. do 7 listopada 2018 r. przeprowadzono nabór kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym zgłoszonych zostało 20 aplikacji.

Zarządzeniem nr 67 Marszałka Województwa z dnia 16 listopada 2018 r. powołano komisję wyborczą, która przeprowadziła wybory w formie głosowania na kandydatów zgłoszonych w terminie naboru. Głosowanie trwało od 21 listopada do 12 grudnia a organizacje biorące w nim udział oddały 122 głosy, z czego 116 ważnych. Wynik głosowania obrazuje poniższe zestawienie:

l.p.

Imię i nazwisko

Liczba punktów

powiat

1

Anna Leszczyńska                     

35

m. Bydgoszcz

2

Jan Maria Grabowski               

34

m. Toruń

3

Karol Gutsze

34

pow. tucholski

4

Łukasz Broniszewski                 

34

m. Toruń

5

Ewa Grobelska                           

30

m. Toruń

6

Zenon Wilczyński

23

pow. wąbrzeski

7

Beata Wyczyńska-Hoppe

22

m. Grudziądz

8

Marta Kożuchowska                  

19

m. Bydgoszcz

9

Adam Dybowski

9

m. Bydgoszcz

10

Krzysztof Badowski

9

m. Bydgoszcz

11

Przemysław Stalkowski

8

m. Toruń

12

Paweł Gorecki

8

pow. nakielski

13

Jolanta Pisarska-Bitowt

6

m. Bydgoszcz

14

Małgorzata Bonin

6

m. Bydgoszcz

15

Kazimierz Musiałowski

5

pow. toruński

16

Maciej Sas

4

m. Bydgoszcz

17

Tadeusz Bosman-Krzyżanowski

4

m. Bydgoszcz

18

Tomasz Oset

3

pow. inowrocławski

19

Regina Tomaszewska

1

m. Bydgoszcz

20

Ewa Zbelicka

0

m. Bydgoszcz


 

W związku z zapisami uchwały,nr 40/1946/18 zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powołania członków RDPP WK-P oraz określenia organizacji i trybu jej działania, do Rady ze strony organizacji pozarządowych rekomendowanych jest 7 przedstawicieli. Komisja wyborcza zapoznała Marszałka Województwa z wynikami głosowania.

Mając jednak na uwadze ustawę o samorządzie województwa, a przede wszystkim § 6 statutu województwa, w którym mowa jest o pełnym uczestnictwie mieszkańców w życiu wspólnoty, jaką jest województwo, jak i strategię rozwoju województwa, która z kolei jest dokumentem planistycznym, zawierającym zapisy dotyczące aspektów rozwoju regionu, oraz założeń polityki terytorialnej województwa, komisja w procesie rekomendowania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego uznała ww. dokumenty za priorytetowy punkt odniesienia
i zastosowała tym samym metodę wyboru w oparciu o podział hierarchiczno-funkcjonalny regionu.


W związku z powyższym, kierując się ww. zasadami, a co za tym idzie ze względu na dbałość o szeroką reprezentację sektora, do Rady deleguje się osoby, które reprezentują nie tylko główne ośrodki w województwie, ale również te oddalone od nich. Osoby te w reprezentowanych przez siebie obszarach zdobyły największą ilość głosów. Lista kandydatów znajduje się poniżej.

 

l.p.

Imię i nazwisko

powiat

1

Anna Leszczyńska                     

m. Bydgoszcz

2

Jan Maria Grabowski               

m. Toruń

3

Karol Gutsze

pow. tucholski

4

Zenon Wilczyński

pow. wąbrzeski

5

Beata Wyczyńska-Hoppe

m. Grudziądz

6

Paweł Gorecki

pow. nakielski

7

Tomasz Oset

pow. inowrocławski

 

W oparciu o powyższe dane, uzupełnione składem osobowym ze strony samorządowej, w najbliższym czasie zostanie przygotowane stosowne Zarządzenia Marszałka Województwa w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV kadencji.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi