ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2020-11-30 "Generator Dostępności"- Inkubator Innowacji Społecznych podejmujący tematykę szeroko rozumianej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i/lub osób starszych

Szanowni Państwo

w imieniu Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania, chcielibyśmy poinformować o programie grantowym, który może zainteresować osoby i organizacje z Państwa otoczenia.

"Generator Dostępności" to Inkubator Innowacji Społecznych podejmujący tematykę szeroko rozumianej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i/lub osób starszych. Poszukiwani są ludzie zajmujący się tą tematyką i chcący uruchamiać w swoich lokalnych środowiskach nowatorskie inicjatywy. Oferowane są granty o średniej wartości 35 000 zł oraz szerokie wsparcie doradcze.

Obecny nabór pomysłów potrwa do 18 grudnia 2020 r., ale planowane są kolejne.
 
Strona internetowa Inkubatora: https://innowacje.spoldzielnie.org/
Zainteresowane osoby zapraszamy do konsultacji z ekspertem pod numerem telefonu: 515-323-393. 
 
Poniżej informacja o Inkubatorze do Państwa dyspozycji:
 
Generator Dostępności.
Granty na projekty w obszarze dostępności
Świat, w którym rozwiązania są od razu przemyślane pod kątem osób o szczególnych potrzebach, jest światem komfortowym i bezpiecznym dla wszystkich. Inkubator Innowacji Społecznych "Generator Dostępności" wspiera mikroinnowacje wpisujące się w tę wizję. Osoby z pomysłami mają szansę zdobyć granty o średniej wartości 35 tys. zł na projekty dotyczące osób z niepełnosprawnościami i/lub starszych.
"Generator Dostępności" podejmuje wyzwanie poprawy warunków funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Rozwijane inicjatywy w różnych wymiarach są związane z dostępnością: od kwestii przestrzeni fizycznej i komunikacyjnej, przez przestrzeń cyfrową, integrację społeczną i zawodową, aż po usługi i produkty.
Innowatorami mogą być zarówno pojedyncze osoby fizyczne, grupy nieformalne, jak i podmioty prawne, w tym organizacje pozarządowe, firmy czy instytucje publiczne. Granty o średniej wartości 35 tys. zł pozwalają na opracowanie szczegółowych rozwiązań, przetestowanie ich i udostępnienie materiałów kolejnym zainteresowanym wybraną tematyką. Projekty można realizować na terenie całego kraju, w swoich lokalnych społecznościach.
Obecnie trwa III nabór do Inkubatora, który potrwa do 18 grudnia 2020 r. Na tym etapie nie trzeba mieć gotowego rozwiązania. Liczy się przede wszystkim dobre rozpoznanie problemu i istniejących rozwiązań razem z ich niedoskonałościami. Swoje koncepcje oraz robocze wersje zgłoszeń można konsultować z kadrą Inkubatora, która pomaga również na kolejnych etapach rozwijania projektów.
Pełen zestaw informacji o sposobie działania Inkubatora, bieżących działaniach, inspirujących inicjatywach, które wpisują się w jego założenia, sprawdzić można na stronie internetowej: https://innowacje.spoldzielnie.org
Zapraszamy również do śledzenia na Facebooku fanpage'a "Innowatorzy społeczni". To nie tylko strona informująca o działaniach Inkubatora i wspieranych inicjatyw, ale również kanał, za pośrednictwem którego będzie się można zainspirować do nowych aktywności. Udostępniane są historie ciekawych ludzi, przykłady oryginalnych projektów oraz interesujące fakty wokół tematyki dostępności.
https://facebook.com/innowatorzy
"Generator Dostępności" jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.
 
 
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWK-P


 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi