ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2016-04-13 "PROOBYWATELSKI SAMORZĄD LOKALNY" – wyróżnienia dla samorządów gmin i powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego

"PROOBYWATELSKI SAMORZĄD LOKALNY" – to wyróżnienia dla samorządów gmin i powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego, które prowadzą wysokiej jakości współpracę z organizacjami pozarządowymi i tworzą przestrzeń dla aktywności obywatelskiej. Autorem i organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, która chce wyszukać i nagrodzić inspirujące przykłady współpracy samorządów z NGO. Organizacje z regionu mogą zaproponować samorząd, na terenie którego działają do udziału w tym procesie (już teraz!) oraz podzielić się swoją opinią na temat ich funkcjonowania (w drugim etapie procesu). Zapraszamy - nabór zgłoszeń trwa do 29. kwietnia 2016.

Zasady wyróżniania proobywatelskich samorządów zostały wypracowane przez zespół składający się z przedstawicieli organizacji członkowskich Federacji oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego, w tym Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego. Zakres i przebieg procesu wyróżniania opisuje Regulamin wraz z formularzami aplikacyjnymi.

Procedura – choć dotyczy spraw złożonych – nie jest skomplikowana. „W pigułce” wygląda tak: samorząd zainteresowany udziałem składa formularz aplikacyjny, w którym opisuje stosowane u niego zasady współpracy z III sektorem i społecznością lokalną oraz stan tej współpracy. W formularzu jest kilka pytań obowiązkowych oraz możliwość szczegółowego opisania co najmniej jednego (wybranego) obszaru współpracy finansowej oraz co najmniej jednego (wybranego) obszaru współpracy pozafinansowej. Weryfikacji zgłoszenia dokona Kapituła, która będzie także zasięgała opinii przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych w odniesieniu do zagadnień opisanych w formularzu. Dodatkowo, przedstawiciele Kapituły odwiedzą samorząd, który zgłosił udział w procedurze, aby potwierdzić i uszczegółowić informacje opisane w zgłoszeniu.

Z uwagi na różnorodność i specyfikę jednostek samorządu terytorialnego nominacje i wyróżnienia zostaną przyznane w 4 kategoriach: (1) gminy wiejskie, (2) gminy miejsko-wiejskie, (3) gminy miejskie, w tym miasta na prawach powiatu, (4) powiaty ziemskie. Więcej o wyróżnieniach, szczegółowy opis procesu, regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Federacji.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi