ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-07-04 35 tys. wróciło do puli konkursu na "wkłady własne"

Po rozstrzygnięciach konkursów u grantodawców zewnętrznych do puli konkursu nr 13/2013 wróciło 35 tys. złotych. Zapraszamy NGO-sy z naszego regionu do skorzystania z możliwości dofinansowania projektów o zasięgu regionalnym.

Poniżej przypominamy reguły konkursu nr 13/2013

otwarty konkurs ofert nr 13/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2013-2015 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie pod nazwą: DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Termin zgłaszania ofert w konkursie upływa 30 września 2013 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi