Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2020-04-20

Bezpłatne publikacje

Szanowni Państwo,

ze względu na panującą epidemię wiele organizacji pozarządowych musiało zawiesić lub poważnie ograniczyć swoją działalność. Epidemia oraz jej konsekwencje zmieniają również sposób świadczenia wolontariatu oraz innych form pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych w tym trudnym okresie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przygotowała dwie bezpłatne, dostępne dla wszystkich publikacje:

· poradnik „Wolontariat w warunkach epidemii. Dziesięć praktycznych wskazówek dla organizatorów wolontariatu i wolontariuszy”

· informator „Informacje o ułatwieniach dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w okresie epidemii COVID-19”.

Poradnik i informator są częścią Pakietu Wsparcia Antykryzysowego Programu „Działaj Lokalnie”. Autorem publikacji jest Tomasz Schimanek, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Publikacje w formacie PDF dostępne są do pobrania na stronie programu „Działaj Lokalnie”:

http://dzialajlokalnie.pl/wolontariat-warunkach-epidemii-dziesiec-praktycznych-wskazowek-dla-organizatorow-wolontariatu-wolontariuszy/

http://dzialajlokalnie.pl/informacje-o-ulatwieniach-dla-organizacji-pozarzadowych-innych-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-okresie-epidemii-covid-19/

Mamy nadzieję, że publikacje będą dla Państwa pomocne w tym trudnym okresie.

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWK-P