ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2014-04-11 I Forum Ponadregionalne RDPP

I Forum Ponadregionalne RDPP odbędzie się 26 i 27 maja 2014 roku w Toruniu. Obejmuje zasięgiem województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego będących członkami RDPP. Podczas Forum będzie można uzyskać wiedzę i wymienić się doświadczeniami w zakresie:
 
     Reprezentacja RDPP - idea forum, wymiana doświadczeń,
     Współpraca RDPP z administracją publiczną,
     Procedury działania RDPP,
     Mechanizmy konsultacyjne,
     Rola i miejsce RDPP w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 
Udział w Forum jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży do 100 zł. Zgłoszenia do dnia 12 maja 2014 r. (fax. 056 655 50 22, e-mail: rady@tlok.pl). Informacji udziela: Iga Sypek, tel: 500 127 355, e-mail: rady@tlok.pl).
 
Forum przygotowywane jest w ramach projektu „Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze 2”, finansowanego z działania 5.4.2. „Rozwój potencjału trzeciego sektora”.


DO POBRANIA:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROGRAM
ZAPROSZENIE
REGULAMIN REKRUTACJI RADY

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi