ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-05-13 Konkurs „ODKRYWCA 2015”

Konkurs „ODKRYWCA 2015”

Rusza ósma edycja konkursu „ODKRYWCA”. Organizowany przez Urząd Marszałkowski konkurs ma na celu wyróżnienie tych, dzięki którym Województwo Kujawsko-Pomorskie z roku na rok staje się coraz bardziej atrakcyjnie dla odwiedzających turystów.

Głównym celem konkursu „ODKRYWCA 2015” jest uhonorowanie pracy osób, zespołów, instytucji, stowarzyszeń, samorządów oraz przedsiębiorców i przedstawicieli lokalnego biznesu, którzy swoimi działaniami przyczyniają się do budowania i propagowania pozytywnego wizerunku marki turystycznej województwa w kraju i poza jego granicami,
a także rozwoju krajoznawstwa, turystyki i gospodarki turystycznej na terenie naszego regionu.

Wyróżnienia przyznawane są w sześciu kategoriach:
  1. działalność na rzecz rozwoju turystyki i  krajoznawstwa,
  2. działalność na rzecz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa,
  3. promocja turystyczna regionu,
  4. inwestycja sprzyjająca rozwojowi turystyki,
  5. przedsięwzięcie biznesowe,
  6. wydarzenie turystyczne i promocyjne.                                                                                              
Zgodnie z regulaminem w pierwszym etapie Kapituła Konkursowa dokona analizy i oceny otrzymanych zgłoszeń i przyzna maksymalnie po trzy nominacje w każdej z kategorii. Następnie w kategoriach 2-6 laureaci zostaną wyłonieni na podstawie plebiscytu przeprowadzonego przez patrona medialnego konkursu „ODKRYWCA 2015”.
Wyróżnienia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
w następujący sposób:
·         w kategorii 1 na podstawie nominacji wskazanych przez Kapitułę Konkursową,
·         w kategoriach 2-6 na podstawie wyników plebiscytu przeprowadzonego przez partnera medialnego.
 
Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonywane bezpośrednio przez samego kandydata, bądź też kandydaci mogą być zgłoszeni przez inny podmiot. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 30 czerwca 2015 r. na adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Turystyki, Plac Teatralny 2, 87 – 100 Toruń,  z dopiskiem „Konkurs - ODKRYWCA 2015”.
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 
W roku ubiegłym m.in. laureatem konkursu: w kategorii Promocja turystyczna regionu została Fundacja GEOLIFE; w kategorii Wydarzenie turystyczne wyróżnienie otrzymała Gmina Koronowo organizator Jarmarku Cysterskiego i Bitwa pod Koronowem; w kategorii iInwestycja sprzyjająca rozwojowi turystykilaureatem została Gmina-Miasto Grudziądz zaprojekt pn. „Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Rudniku”
 
Więcej informacji na temat konkursu „ODKRYWCA 2015” można uzyskać pod adresem: www.odkrywca.kujawsko-pomorskie.pl
 
drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi