ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2016-05-19 Konkurs dla NGO – „Wolontariat w akcji”

Konkurs dla NGO – „Wolontariat w akcji”

Ogłaszamy konkurs dla organizacji pozarządowych „Wolontariat w akcji”, którego tematem przewodnim jest jakość współpracy organizacji z wolontariuszami. Do wygrania są trzy nagrody po 1.500,00 zł, a zgłoszenia przyjmujemy do 06 czerwca 2016 roku.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które współpracują z wolontariuszami. Przedmiotem oceny aplikacji w konkursie jest jakość działań realizowanych przez organizację we współpracy z wolontariuszami, w tym zrealizowane przedsięwzięcia, przygotowanie organizacji i wolontariuszy do współpracy oraz opinie wolontariuszy o współpracy z organizacją.

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć do dnia 06 czerwca 2016 roku (decyduje data wpływu) kompletną aplikację konkursową, która składa się z dwóch wypełnionych formularzy (do pobrania poniżej) na jeden z trzech poniższych sposobów: a. osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 30/6, z dopiskiem: „Wolontariat w akcji”; b. pocztą elektroniczną (skan oryginału) na adres federacja@federacja-ngo.pl (wiadomość z tytułem: Wolontariat w akcji); c. faksem na numer: 56 652 23 56.

Na laureatów konkursu czekają trzy nagrody pieniężne w wysokości 1.500,00 zł każda. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XVII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (14 czerwca br. w Toruniu).


Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj >>>

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi