ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2014-10-29 Konsultacje standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego
Konsultacje standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego odbędą się 8 grudnia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowski w Toruniu.

Zapraszamy członków i członkinie RDPP oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych do wymiany spostrzeżeń i refleksji, które wzbogacą prace nad czterema modelowymi standardami:
 
1) Standard powoływania RDPP,
2) Standard pracy RDPP,
3) Standard komunikacji (wewnętrznej z organizacjami z terenu działania RDPP oraz pomiędzy radami)
4) Standard monitoringu i ewaluacji prac RDPP.
 
Część merytoryczną poprowadzi Agnieszka Ziółkowska z Grupy Roboczej nad standardami.
Miejsce: Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, w godzinach 9.30-15.30; sala 208.

Zgłoszenia proszę przesyłać: do 21 listopada 2014 r. (fax 056 655 50 22, e-mail: rady@tlok.pl). Informacji udziela: Iga Sypek, tel.: 500 127 355. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 
Spotkanie konsultacyjne organizowane jest we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu "Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze 2", w ramach POKL Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddz. 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, którego realizatorem jest Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych OWOP, Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego.
 
"Projekt uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Splot rad dla Rad”, prowadzonej przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Jej celem jest zwiększenie uczestnictwa obywateli w zarządzaniu wspólnotą lokalną poprzez promocję rad działalności pożytku publicznego i innych mechanizmów partycypacji (więcej: www.siecsplot.pl)"


DO POBRANIA:
Formularz zgłoszeniowy
Program

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi