ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2020-04-14 Nabór do programu dotacyjnego „Kultura w sieci”!

Nabór wniosków  

Nabór trwa do 20 kwietnia 2020 roku i ma formułę uproszczoną:

 • nie ma obowiązku podpisywania wniosków podpisem elektronicznym ani kwalifikowanym,
 • nie oczekujemy również jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.

Wnioski składa się wyłącznie poprzez system EBOI:

Wniosek wzorcowy znajduje się w zakładce Do pobrania.

Cel programu  

Celem programu dotacyjnego Kultura w sieci jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line, jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci. Program wspiera zadania rozwijające kapitał kulturowy odbiorców za pomocą narzędzi internetowych oraz rozwój kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury.

Zasady programu

 • Zadania objęte programem realizować można od 1 maja do 30 października 2020 roku,
 • NCK przyznaje dotację do 100% kosztów zadania. Wkład własny nie jest wymagany, ale jest możliwy,
 • Wysokość dofinansowania to od 5 tys. do 150 tys. złotych.

Wnioskodawcy

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych),
 • organizacje pozarządowe i fundacje,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Co finansujemy

 • warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;
 • wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami, udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami), wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury,
 • udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
 •  tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury;
 • tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).

Regulamin

Reglamin programu znajduje się w zakładce Do pobrania.

Więcej informacji tutaj

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi