Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2019-05-28

RODO w NGO – szansą na konkurencyjną przewagę i społeczne zaufanie - bezpłatne szkolenie w Bydgoszczy

RODO w NGO – szansą na konkurencyjną przewagę i społeczne zaufanie- bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych w Bydgoszczy - zapraszamy

6 CZERWIEC 2019 R. – BYDGOSZCZ RODO w NGO – szansą na konkurencyjną przewagę i społeczne zaufanie – cz. I

„Każdy w swoim życiu staje przed określonymi trudnościami, potrzebami, oczekiwaniami. Tylko jedni radzą sobie z tym lepiej, inni gorzej. Ci pierwsi zazwyczaj posiadają umiejętności, które pozwalają im pokonywać bariery i problemy dnia codziennego. Warto więc zdobywać nowe umiejętności, bowiem tylko w ten sposób uczymy się „na przyszłość’ radzić sobie z problemami, których jeszcze nie znamy”.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z organizatorem - Stowarzyszeniem CHWYTAJ DZIEŃ zaprasza przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego
na bezpłatne szkolenie i konsultacje pt. RODO W NGO – szansą na konkurencyjną przewagę
i społeczne zaufanie – cz. I”
,
które odbędzie się 06 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 5 w godzinach od 12.30 – 17.30.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów stosowania RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami stosowania nowych przepisów. Całe – trzyczęściowe szkolenie - oparte będzie na przedstawieniu i omówieniu funkcjonalnych aspektów stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w powiązaniu z innymi przepisami prawa dotyczącymi tego zagadnienia. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę, jak przygotować się do wdrożenia RODO w swojej organizacji, jak ten proces przeprowadzić oraz jak stosować RODO w codziennej działalności. Biorący udział w szkoleniu dowiedzą się, jak należy przygotowywać dokumentację zgodną z procedurami wskazanymi w RODO, jak przeprowadzać analizę ryzyka, jak sporządzić rejestr czynności przetwarzania, w jaki sposób wdrażać nowe wymogi RODO, przetwarzać i chronić dane, aby uniknąć kar finansowych przewidzianych w nowych przepisach prawnych – oraz wiele, wiele innych, ważnych informacji.

Uczestnicy szkoleń zaopatrzeni zostaną w materiały szkoleniowe, w których znajdą – z pewnością przydatne dla nich – podstawowe wzory i przykłady dokumentacji związanej z RODO.

Szkolenie i konsultacje prowadzić będzie prawnik, Marcin Lutowski – między innymi specjalista z zakresu prawa i ochrony danych. W swojej działalności zawodowej pełnił funkcje kierownicze (zarówno w administracji samorządowej, jak i rządowej), był również Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, członkiem zespołu przygotowującego i wdrażającego RODO w dużej gminie miejskiej województwa kujawsko-pomorskiego i jej około 100 podległych jednostek. Aktualnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest wykładowcą z zakresu ochrony danych w WSB w Toruniu i WSB w Bydgoszczy, prowadzi kursy i szkolenia zarówno dla podmiotów publicznych jak i NGO-sów.

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, Bydgoszcz
– godz. 12.30 – 16.30. Bezpośrednio po szkoleniu – do godz. 17.30 – możliwość konsultacji, podczas których uzyskać można będzie odpowiedzi na pytania i wątpliwości oraz wskazówki dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Adresaci szkolenia: członkowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalni aktywiści, przedstawiciele JST – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Organizacje, które wezmą udział w minimum trzech szkoleniach w ramach różnych paneli cyklu szkoleniowego, otrzymają zestaw poradników z cyklu „ABC trzeciego sektora”.

Szkolenie realizowane jest w ramach zadania „WIEMY BO CHCEMY – cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego”, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie obejmuje cykl szkoleń, konsultacji i poradnictwa dla środowiska NGO z obszaru naszego województwa.

Osoby chcące skorzystać ze szkolenia i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: chwytajdzien@protonmail.com, do dnia 04 czerwca 2019 roku.

Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kontakt: tel.: 693 518 219, e-mail: chwytajdzien@protonmail.com

Do pobrania: formularz zgłoszeniowyprogram szkolenia