ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2021-04-14 Rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V”.

Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy informację o możliwości ubiegania się o dotację na tworzenie miejsc pracy.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna  rekrutację do projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V”.

Projekt jest realizowany na terenie Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego oraz jest adresowany do osób fizycznych lub prawnych/grup inicjatywnych/podmiotów ekonomii społecznej, które chcą utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przekształcić PES w PS lub stworzyć nowe miejsca pracy w istniejących PS.

Nabór stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór wniosków jest ciągły. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami. Wnioski oceniane będą raz w miesiącu według harmonogramu.

Ważnym jest dokładne zapoznanie się z „Regulaminem Rekrutacji Uczestników/czek Projektu do Ścieżki PS” oraz sposobem wypełnienia dokumentacji. 

Dokumenty należy składać wpięte w skoroszyt z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w Formularzu rekrutacyjnym, w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V – PS”.

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 (liczy się data przekazania dokumentów pracownikowi).

Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka” zastrzega możliwość zmiany Regulaminu naboru wraz z załącznikami.  

W przypadku zmiany Regulaminu naboru, Stowarzyszenie zamieszcza na stronie www.kpowes.org.pl  informację o jego zmianie, aktualną treść Regulaminu, uzasadnienie zmiany oraz termin, od którego stosuje się zmianę.
Ponadto, wszelkich niezbędnych informacji udziela kadra KPOWES pod numerem telefonu +48 739 202 422, drogą mailową: biuro@kpowes.org.pl lub osobiście w biurze  KPOWES w Bydgoszczy przy ulicy Sułkowskiego 17,  po wcześniejszym umówieniu się.

Harmonogram naboru do ścieżki PS – II  kwartał

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWK-P
drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi