Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-09-08

Spotkał się Wojewódzki Sejmik NGO

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego spotkał się Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego spotkał się Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Głównymi tematami posiedznia było m.in. sprawozdanie z działalności sejmiku w okresie trwania pandemii COVID 19 oraz omówienie sytuacji organizacji pozarządowych w okresie trwania pandemii COVID 19 .

Sejmik dokonał także uzupełnienia swojego składu w oparciu o wcześniejsze zgłoszenia i postanowił wystąpić do powiatów, które nie zgłosiły swojej reprezentacji w sejmiku z pismem o dokonanie tej czynności.

Podczas posiedzenia delegaci Sejmiku zostali poinformowani o przebiegu i rozstrzygnięciu konkursu o nagrodę Marszałka Województwa pn. "Rodzynki z Pozarządówki" za 2019 i 2020 rok.

W trakcie obrad powołano zespół roboczy, który zajmie się pracami związanymi ze zmiana dotychczas obowiązującego regulaminu Sejmiku.