ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2021-09-09 Wolontariusz Powiatu Bydgoskiego 2021

Szanowni Państwo
Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Konkursie pn. "Wolontariusz Powiatu Bydgoskiego 2021"!
- Jesteś mieszkańcem powiatu bydgoskiego?
- Działasz społecznie w powiecie bydgoskim?
- Znasz takie osoby/grupy?
- Zgłoś swojego faworyta!!!
- Czekają wyróżnienia, nagrody i Gala Finałowa!
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic organizują Konkurs pn. „Wolontariusz Powiatu Bydgoskiego 2021” ramach operacji pn. „Organizacja wydarzeń i wydanie publikacji promujących walory turystyczne, przyrodnicze, ludzkie i historyczne Powiatu Bydgoskiego” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Głównym celem jest promocja aktywnych, zaangażowanych społecznie osób, które podejmują działania na rzecz innych, wspierają działania organizacji i instytucji, organizują i włączają się w inicjatywy, akcje i działania społeczne na terenie powiatu bydgoskiego.
Zgłoszeni do udziału w Konkursie mogą być:
- indywidualni wolontariusze ( z terenu powiatu bydgoskiego)
- para lub grupa wolontariuszy działających wspólnie (z terenu powiatu bydgoskiego)
Kto może dokonywać zgłoszeń:
- bezpośrednio - wolontariusze zgłaszający swoją kandydaturę,
- organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby fizyczne korzystające ze wsparcia wolontariusza/grupy wolontariuszy.
Zgłoszenia:
Formularze zgłoszeniowe należy przesłać do dnia 15 września 2021 r. do 24.00(decyduje data wpływu) na adres mailowy: wolontariat.powiat.2021@gmail.com.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, która zaplanowana jest na miesiąc październik. Więcej informacji pod numerem telefonu: 793-120-677
 
Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

Wzór umowy o przeniesienie praw autorskich do fotografii i innych materiałów przekazanych na konkurs „WOLONTARIUSZ POWIATU BYDGOSKIEGO 2021”
 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi