ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2021-09-08 Rada pracowała na wyjazdowym posiedzeniu.

Rada Działaności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego obradowała na dwudniowym wyjazdowym spotkaniu.

Głównymi tematami były m.in. współpraca międzynarodowa, wybory do kolejnej kadencji Rady oraz kwestie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pierwszego dnia członkowie Rady mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Przedmiotem dyskusji były możliwości współpracy, jakie oferuje departament dla organizacji pozarządowych z naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości podjęcia wspólnych działań z regionami partnerskimi województwa. Ponadto rozmawiano o podjęciu współpracy z podobnymi do naszej Rady podmiotami działającymi za granicą. Postanowiono także przeprowadzić badanie organizacji pozarządowych pod kątem zainteresowania współpracą międzynarodową i ewentualnych posiadanych przez nie doświadczeń w tym zakresie.

Rada dyskutowała również nad aktualnym obecnie tematem ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zastosowaniem przepisów tej ustawy w procesie ogłaszania przez Samorząd Województwa otwartych konkursów ofert skierowanych do organizacji pozarządowych z naszego województwa.

Rada zajęła się także przygotowaniem wyborów do kolejnej kadencji RDPP WK-P na lata 2022-2024

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi